• 2009 İftar Sofrası3: Şirket İftarı

  Tarih: 14 Eylül 2009 Pazartesi | Katagori: Menüler | Etiket: ,

  Asl?nda çal??t???m ?irketin iftar? tam 1 hafta öncesindeydi. Büyük hevesle gidip, foto?raflar?n? çekmi?tim ki o geceden ba?lay?p kendini belli eden ya?mur, büyük bir sel felaketine dönü?üp bende ne tad, ne de tuz b?rakt?. Badireler atlat?p sular içinden geçerek ve gerçekten olay?n vahim sonuçlar?na bizzat ?ahit olan biri olarak, insanlar?n s?k?nt?lar?n? ve ac?lar?n? anlayabiliyorum. Allah böyle elim olaylar? bir daha kimseye ya?atmas?n in?allah.

  Çal??t???m ?irketin 1600 ki?ilik dev iftar organizasyonunda, evet çok kalabal?k vard?, ancak tüm yemekler tam vaktinde servis edildi. Menüde;

  – Mercimek Çorbas?
  – Hünkar Be?endi&Pilav
  – Tala? Böre?i
  – ?ftariyelikler
  – Salata
  – Güllaç
  – Bir de ho? bir dü?ünceyle, herkesin taba??n?n yan?na b?rak?lan, içinde güllü lokum ve akide ?ekerlerinden olu?an küçük bir ?eker paketi vard?.

  Ç?k?? saatimizle, iftar vakti aras?nda uzun bir süre oldu?undan, ?irketin yine ho? bir süprizi ile öncelikle Panorama ?stanbul (Fetih Müzesi)’ a k?sa bir gezi düzenlendi. Topkap? Kültür Park? (Eski Topkap? Garaj? yerinde) içerisinde ?stanbul’un fetih süreçlerinin anlat?ld??? müze, biraz daha hareketli ve görsel objelerin eksikli?ini hissetsem de, özellikle 360 derecelik panoramik fetih tasviri ile göz dolduruyor bence. Dalvin Tomlinson Authentic Jersey Philip Rivers Authentic Jersey