• Silverline En Başarılı Fırın Yemekleri Yarışma Finali

  Tarih: 07 Haziran 2012 Perşembe | Katagori: Etkinlikler | Etiket: ,,

  silverline1

  ?u blog camiyas?n?n hemen her türlü cemiyetlerine girip ç?km??l???m oldu az-çok. Kiminde organizasyonlarda kahvalt? masalar?nda birlikte kahvalt? edip tan??t?k, kimilerinde hep bereber yemek yap?p gülüp-e?lendik, kiminde çocuklar?m?z? kapt?k getirdik berberce keyfi payla?t?k, bazen kap?m?z? çalan kocaman sepetler asl?nda gönlümüzü de çald?, kimi zaman yar??mac? olduk tarifyay?nlad?k, kimi yar??mada yemeklerimizi herkesin gözü önünde yap?p birbirimizle tatl? tatl? çeki?tik. San?r?m bir tek yar??mada jüri üyesi olmam??t?m, Silverline Ankastre’nin yemek yar??mas?nda jüride bulunarak bu eksi?i de giderdim çok ?ükür 🙂

  silverline2

  silverline3

  Silverline En Ba?ar?l? F?r?n Yemekleri Yar??mas?’n?n finali Gülhan Kara’n?n Chef’s ?stanbul Mutfak Atölyesi’nde gerçekle?ti. S?cak ki?ili?i ve güzel sunumu ile Gülhan Kara, yar??mac?lar?n stresini ald? götürdü. 10 yar??mac? yakla??k 2 saat mutfakta ter döktü, birbirinden güzel f?r?n yemeklerini yapt?lar.

  silverline4

  silverline5

  Yar??madan galip ç?kan Nihal Erbakan’?n  “Sazan Dolmas?” oldu. Çoook uzun yollardan gelen sazan, bulgurlu iç pilavla doldurulup bütün güzelli?i ile tepsiye uzan?vermi?ti 🙂

  silverline6

  silverline7

  Yar??man?n ikincisi Ayten ?ener’in “Kuzu ?ncikli Vi?neli Çilav”? oldu. Vi?neli, incikli, köfteli, taze baklal? perde pilav? ba?l? ba??na bir görsel ?ölendi. Vi?neli Çilav ile birlikte sunulan kiraz tur?usu ise tam bir incelikti.

  silverline8

  silverline9

  silverline10

  Dereceye giren di?er bir f?r?n yeme?i de Ergül Baykaran’?n “Yo?urtlu Patl?can”?yd?. Özelli?i patl?canlar?n tuzlu suda ha?lan?p terbiyelenmesi ve f?r?na girmeden yo?urdunun dökülüp, yo?urtla birlikte pi?mesi olan bu lezzete ben doyamad?m, 3 tane yedim, daha da yerdim, pi?man de?ilim 🙂

  silverline11

  silverline12

  Yasemin Bilener “Be?amel Soslu F?r?nda Levrek” ile jüri özel ödülü ald?.

  silverline13

  Filiz Tunç’un “Sini Mant?”s? atölyedeki herkes taraf?ndan çok sevildi, jüriye görücüye ç?kt?ktan sonra hemen yendi-bitti.

  silverline14

  Süreyya Özten’in “Kiremit Kebab?” yar??man?n favorilerinden biri oldu. Etin biraz sert kalmas?, ?ans?n? büyük ölçüde azaltt? diyebilirim.

  silverline15

  Senem Çabuk’un “F?r?nda Beyti Kebab?” d??ar?daki kepapç?larda yedi?iniz beytilerden daha fazlas?yd?, nefisti.

  silverline16

  Keriman Diril’in “Mantarl? Mant?”s? iyi fikir, güzel bir lezzetti.

  silverline17

  Mine Demirören’in “P?rasal? Tart”?

  silverline18

  Türkan Burgaç’?n “Karidesli Biftek Sarmas?” et ile deniz ürünlerinin birlikte kombinasyonun lezzetli olabilece?inin canl? (pardon cans?z 🙂 kan?t?yd?.

  Böyle güzel bir organizasyonda bizleri bulu?turan Silverline ve atölyesini bizlere açan Gülhan Kara’ya te?ekkürler..

   Joe Morrow Authentic Jersey Dylan Cole Authentic Jersey