• Weber İle Barbekü Keyfi

  Tarih: 12 Temmuz 2013 Cuma | Katagori: Etkinlikler | Etiket: ,,

  weber1

  ?imdiden söyleyeyim biraz can?n?z? çektirecek bir post olacak, affola 🙂 Geçti?imiz günlerde barbeküde dünya lideri Weber‘in davetlisi olarak bir etkinli?e davetli idim. Barbekü deyince tahmin etmi?sinizdir, bu kez kapal? mekanlarda s?n?rl? kalmad?k, bahçede ye?ilin ve püfür püfür esen rüzgar?n alt?nda çe?it çe?it yemekler pi?irdik.

  Stephan Weber’in geni? ailesi için, Chicago’da basit gemi ?amand?ras?ndan üretti?i ilk konik barbekü sonras?nda her gün bir parça daha geli?tirerek 1952 y?l?ndan bu yana barbekü keyfini ya?atan Weber; kömürlü, gazl?, ve elektronik olarak 3 ana kategoride barbekü üretimi yap?yor. Fiyat aral??? da türe ve kullan?lan akseseuarlara göre 199 TL ile 8.000 TL aras?nda de?i?iyormu?.

  weber2

  Toplam 5 istasyonda birbirinden farkl? 10 çe?it yemek pi?irdik. Benim ?ans?ma 1. istasyon; Soya soslu sebzeli tavuk sote ve noodle dü?tü. Di?erleri mi? Daha sonra hepsinden tatt?k, test ettik onaylad?k 🙂

  weber3

  Weber’in en önemli özelliklerinden biri çe?itli aparatlarla farkl? yemekler yapabilmeniz. Di?er arkada?lar ?zgara ile çal???rlarken, benim çal??t???m istasyondaki barbeküde wok tava (hatta buna sac tava bile diyebiliriz 🙂 vard?. Dolay?s? ile çok farkl? yemekler ortaya ç?kt? o gün. Gelelim benim yapt???m “Wokta Soya Soslu Sebzeli Tavuk Sote” tarifine;

  Malzemeler:

  – 400 gr. tavuk eti

  – 1 adet havuç

  – 1 adet kabak

  – 1 adet kuru so?an

  – ½ adet k?rm?z? biber

  – ½ adet sar? biber

  – ½ adet dolmal?k biber

  – 2-3 di? sar?msak

  – 2 yemek ka???? s?v?ya?

  – 1 yemek ka???? tereya?

  – ½ çay barda?? soya sosu – karabiber

  Yap?l???: Wok tavaya s?v?ya? konularak sar?msak ve so?anlar pembele?ene kadar sotelenir. Küp küp do?ranm?? tüm sebzeler ilave edilerek biraz daha sotelenir. Sebzeler yumu?amaya ba?lay?p suyunu sald???nda yine küp küp do?ranm?? tavuk etleri ilave edilerek birlikte kavrulmaya ba?lar. Pi?meye yak?n karabiber ve soya sosu da eklenerek 2-3 dakika daha çevrilir ve s?cak s?cak servis edilir.

  weber4

  ?yi bir yeme?in üzerine ne iyi gider, üstelik de bahçede iseniz; tabii ki meyveli buzzz gibi bir dondurma. Biz de öyle yapt?k zaten 🙂

  weber5

  ??in uzman?ndan barbekü yapman?n püf noktalar?n? da ald?k tabii, sevdiklerinizle birlikte afiyetle yeme?inizi yiyece?iniz sofralar diliyorum herkese. Bizleri a??rlayan Aristo ?leti?im ve tabii Weber’e te?ekkürler…

  BARBEKÜ YAPMANIN 5 TEMEL PÜF NOKTASI
  1
  Kömürün pi?irmeye en uygun k?vam?
  Uzun süre yand??? için önerilen briket kömürler, barbeküye at?ld?ktan yakla??k 40 dk. sonra uygun k?vama gelirler.
  2
  ?deal et pi?irme ?s?s?
  Az pi?mi? et için ideal çekirdek s?cakl???; 49-53 °C
  Orta pi?mi? et için ideal çekirdek s?cakl???; 54-60 °C
  ?yi pi?mi? et için ideal çekirdek s?cakl???; >61 °C
  Etin az, orta veya iyi pi?mi? olmas? barbekü içerisindeki ?s?ya de?il tercih edilen pi?irme yöntemine ba?l?d?r.
  Az pi?mi? et için tercih edilen yöntem; 50/50 yöntemi
  Orta pi?mi? et için tercih edilen yöntem; dolayl? pi?irme yöntemi
  ?yi pi?mi? et için tercih edilen yöntem; do?rudan pi?irme yöntemi
  Bu ?ekilde barbekü içerisinde sirküle olan ?s?y? kontrol ederek etin pi?me derecesini kontrol edebiliriz.
  3
  Barbeküde sosun önemi
  Dilendi?inde pi?meden önce marine soslar? ile ete ho? bir lezzet kat?labilir. Dilendi?inde ise pi?tikten sonra sos ile farkl? bir tat yakalanabilir. Marine edilmemi? et için en ideal baharatlar kaba deniz tuzu, karabiberdir.
  4
  ?deal et pi?irme süresi
  Mükemmel bir et en az 4 cm kal?nl?kta olmal?d?r. Et pi?irilmeden 1 saat önce dolaptan ç?kar?l?p dinlendirilmelidir. Orta boy bir bonfile için ideal pi?irme süresi ön yüz 4 dk. arka yüz 3 dk.’d?r. Biftek barbeküden al?nd?ktan 3 dk. sonra kesilmelidir. Böylece etin suyu yeniden da??l?r ve daha k?vaml? olur.
  5
  Favori Marine Tarifi
  So?an, sar?msak, tuz, biber ve taze baharatlardan olu?an marine sosu içerinde birkaç saat bekletilen et, farkl? aromas? ise lezzete lezzet katacakt?r.

   Tom Rathman Authentic Jersey Aaron Ness Jersey