• Anneler Gününün Getirdiği…

    Tarih: 12 Mayıs 2008 Pazartesi | Katagori: Hayata dair, Kahvaltı Sofrası, Menüler | Etiket: ,,,

    Anne olmak! Her saniye milyonlarca yenileri eklenen, dünyan?n en s?radan, ayn? zamanda da en ak?l almaz mucizesi. Can?ndan yeni bir can ç?kartmak, onu besleyip-büyütmek, her akan göz ya??n? silmek, yaras?n? öperek avutmak, böcekleri, ?im?ekleri, hayaletleri ve bunun gibi tüm çocuk korkutanlar? dövmek:), onu akla gelebilecek ve sadece annelerin akl?na gelebilecek tüm tehlikelerden korumak, ba?ka hiçbir ?ey için bozmayaca??n güzel uykunu ona süt ?s?tmak için bozmak, hayatta olabilecek tüm güzelliklere ve çirkinliklere onu haz?rlamak, dünyadaki en güzelinin ve en ak?ll?s?n?n kendi çocu?u oldu?unu bilmek, sevinçlerini kendi sevincin, üzüntülerini kendi üzüntün kabul etmek, k?saca her türlü zorlu?u onun için kolay yapmak ve ba?lar?na hay?rl? olaylar?n gelmesi için Allah’a dua etmek. Bunlar ?u an akl?ma gelenler, oturup dü?ünsek cilt cilt kitaplar dolar herhalde anne olmak üzerine…

    Klasik bir sözdür, ama bir o kadar da do?ru; “Annenin de?eri anne olunca anla??l?r.” 38 y?ld?r anneme tatt?rd???m, 9 y?ld?r da bilfiil ya?ad???m bu muhte?em duygu için Allah’a ?ükrediyorum, umar?m herkes bu duygudan nasibini al?r. K?sa kesmessem sayfalarca al?p ba??m? gidece?im duygular?m? benim için günün en anlaml? notuyla süslemek istedim.    Bu güzel güne annemlerde güzel bir kahvalt? ile ba?lad?k. Anneci?imin ellerine sa?l?k, bir sevinç ve tatl? bir tela?la bizleri ve karde?imi a??rlamak için çabalad? durdu. (ve tabii babam?n emeklerini de es geçmemek gerekir.) Ben de kurabiye ve pasta yaparak sofray? zenginle?tirmek istedim. K?saca söyleyebilirim ki, hepimiz için çok güzel bir gün oldu, hep birlikte daha nice, güzel günlere in?allah…

     Nikita Kucherov Authentic Jersey Deion Sanders Jersey