• Arnavut Böreği

  Tarih: 08 Ocak 2014 Çarşamba | Katagori: Hamur işleri | Etiket: ,,

  arnavut_boregi10

  Arnavut Böre?i annemden yadigar bir tarif. Annem diye söylemiyorum ama anac?m çok da güzel yapar. ??in ustas? olmu? ya, bazen “yemek yok, ne yapsam acaba, en kolay? bir börek yapay?m. ” der, o derece al???lagelmi? bir yemek yani onun için 🙂 Daha önce tarifini burada vermi?tim, ancak ço?u zaman bana, “Anlat bakay?m nas?l yap?l?yordu sizin ?u börek?” sorular? geldi?i için bu kez her a?amas?n? foto?raflad?m. Umar?m yard?mc? olabilmi?imdir, herkese sa?l?k-afiyet dolu günler olsun in?allah 🙂

  arnavut_boregi1

  Malzemeler:

  – 1 kg un
  – 1 adet margarinden  (eritilmi?)
  – 1 tatl? ka???? tuz
  – 2-3 yemek ka???? s?v? ya?

  ?ç malzemesi için:

  – 6 adet so?an
  – 3 adet  domates
  – 2 adet sivri biberarnavut_boregi2

  Un elenerek ortas? havuz gibi aç?l?r. 1 tatl? ka???? tuz, 1 yemek ka???? s?v? ya? ve ?l?k suyla kulak memesi yumu?akl???nda bir hamur tutulur. Hamur  yo?urulduktan sonra iki parçaya ayr?l?r. Her iki parça da yakla??k 20-25 cm. kadar  aç?larak üzeri eritilmi? margarinle güzelce ya?lan?r.

  arnavut_boregi3

  Hamura e?it aral?klarla  yakla??k 6-7 cm uzunlu?unda ???nsal 8 tane kesik at?l?r. (Dikkat hamurun dibine  kadar kesmeyin!)

  arnavut_boregi4

  Her iki parça hamur merkeze do?ru katlanarak her kat?na  erimi? margarinden tekrar sürülür.

  arnavut_boregi5

  Tüm parçalar birbiri üzerine katlan?nca hamur tekrar  oklava ile aç?larak d??ar?da sat?lan haz?r yufka büyüklü?üne getirilir. (F?r?n tepsisinden biraz daha büyük açmaya  gayret edin.)

  arnavut_boregi6

  Oklava ile aç?lan yufka,  ya?lanm?? f?r?n tepsisine dikkatlice yerle?tirilir, katlanm?? yerler, pürüzler düzeltilir.

  arnavut_boregi7

  Ayr? bir tavada yemeklik do?ranm?? so?an ve biberler kavurularak üzerine küp küp  kesilmi? domatesler ilave edilir. Domatesler suyunu çekti?inde içine tuzu da  kat?larak ate?ten indirilir. ?ç malzemesini akl?n?za gelebilecek har türlü  malzemeden haz?rlayabilirsiniz. Bizim favorilerimiz; domatesli-biberli,  yo?urtlu-yumurtal?, p?rasal?-yo?urtlu, ?spanakl? ve tur?uludur.

  arnavut_boregi8

  Di?er hamura da ayn? oklava ile açma i?lemi uygulan?r. (Hatta bu biraz  daha büyük aç?l?r ki, üst k?sm? biraz daha büzgülenerek yerle?tirilebilsin.) Haz?rlanan iç malzeme  ilk hamur üzerine da??t?ld?ktan sonra, ikinci hamur üzerine buru?turularak  kapat?l?r.

  arnavut_boregi9

  Alttaki hamurun kenarlar?, üstteki hamurun kenarlar?n? örtecek ?ekilde bast?r?l?r. Böre?in üzerine s?v? ya? sürülerek, önceden ?s?t?lm?? 175  dereceye ayarl? f?r?nda yakla??k 45 dakika kadar pi?irilir. Börek pi?erken,  zaman zaman üst yufka çok ?i?ebilir, b?çakla ?i?en yerleri patlatabilirsiniz.

   Josh Reynolds Womens Jersey Carlos Santana Womens Jersey