• Aslı 7 Yaşında!

  Tarih: 03 Nisan 2012 Salı | Katagori: Menüler | Etiket: ,,

  asli_dogum_gunu1

  7 koca y?l geçmi?, tek koluma yat?rabildi?im minik k?z?m büyümü?, okula giden koca bir abla olmu?, hala inanam?yorum ama olmu? vallahi 🙂 Daha da büyüyecek in?allah, Allah o hallerini görmeyi de nasip eder umar?m.

  ?lk pastay? s?n?f?nda kestik, bütün arkada?lar? ile beraber kutlamak istedi küçük han?m 🙂 Pastay? servis etti?imde tüm çocuklardan bir “vayyy!” sesi yükseldi, tad?na bak?nca bu “vayyy!” nidalar?na biz büyükler de kat?ld?k. Sevgili Gülay‘dan rica etti?im, onun da beni k?rmay?p yapt??? pasta inan?n ?imdiye kadar yedi?im en güzel pastalardan biriydi. Sadece “A” harfi olsun dedi?im, gerisini ona b?rakt???m pasta yiyen ve gören herkesten tam not ald?. Ellerine sa?l?k Gülay’c?m, sana çok te?ekkür ederim…

  asli_dogum_gunu2

  ?kinci kutlama ise çekirdek aile aras?nda oldu gelenek oldu?u üzere. Asl?’c???m 6 ayd?r bu zaman? bekledi durdu, yaprak takvimleri tek tek kopard?, son bir ayd?r da ?afak sayd?; son 20 gün, son 10 gün, son 2 gün diye, sonunda o gün geldi çatt? ve hasta oldu, hala da hasta, iyile?emedi bir türlü 🙁 O kadar iptal etmeyi önerdim, ba?ka bir hafta yapar?z dedim ama nafile, ate?ten k?zarm?? yanaklar? ve çakmak çakmak gözleri ile mumlar? üfledi ve bir lokma bile yiyemeden yatmaya gitti 🙁

  asli_dogum_gunu3

  Malum evde çocuk hasta iken istediklerimin ço?unu yapamad?m, pasta dededen geldi, meyval? olsun dedi ama yiyemedi.

  asli_dogum_gunu4

  Alaca kurabiyeleri ilk kez denedim, yiyen herkes taraf?ndan be?enildi.

  kaplumbagali_kuskus_salatasi

  Me?hur kurtar?c? kuskus salatas?n?n kaplumba?a versiyonu çok ama çok be?enildi. Sonunda tabakta sadece kaplumba?an?n göz ve a??zlar? için koydu?um karanfiller kald? desem 🙂

  asli_dogum_gunu6

  “A” harfi ?eklinde kesti?im tuzlu pastane kurabiyeleri

  asli_dogum_gunu7

  Çocuklar?n pek sevdi?i sosisli milföy ?i?leri yine onlar?n gözdesi oldu.

   Andrej Sustr Authentic Jersey Kasperi Kapanen Authentic Jersey