• Asma Yaprağında Limon Soslu Mezgit

  Tarih: 21 Mayıs 2010 Cuma | Katagori: Balık yemekleri | Etiket:

  Iglo ile Pratik Lezzetler Kursu’ndan gecenin en afili yeme?i, kar??n?zda “Asma Yapra??nda Limon Soslu Mezgit”… Gerçekten de misafirlerinize de?i?ik bir sunum yapmak istiyorsan?z, ayn? zamanda lezzeti de tam olsun, bir de k?sa zamanda pi?sin diyorsan?z uzaklarda aramay?n, hemen yap?n 🙂
  Malzemeler:
  – 1 adet mezgit fileto
  – 100 gr asma yapra?? (9-10 adet)
  – 1/2 kuru so?an
  – 1 di? sar?msak
  – 1 yemek ka???? tereya??
  – 1 adet limon dilimi
  – 1 adet domates dilimi
  – 1-2 dal dereotu
  – 1 adet defne yapra??
  Sosu için:

  – 100 gr. krema
  – 2 yemek ka???? tereya?? (yakla??k 50 gr.)
  – 2 çorba ka???? limon suyu
  – tuz ve karabiber
  Yap?l???: S?cak suda bir miktar bekletilen asma yapraklar? yanyana iki, alt alta üç s?ra olmak üzere yakla??k bir kare olu?turacak ?ekilde aralar?nda hiç bo?luk b?rakmadan dizilir.
  Yapra??n ortas?na, önce yar?m ay ?eklinde do?ranm?? 5-6 dilim kuru so?an, yine yar?m ay ?eklinde dilimlenmi? domates, ince ince do?ranm?? sar?msak, 1-2 defne yapra?? ve onun üzerine de 1 dilim limon konulur.
  Mezgit fileto, derin dondurucudan ç?kar?ld?ktan sonra 15 dakika kadar normal su içerisinde (asla s?cak su içerisinde buzu çözdürülmez) bekletildikten sonra 1 dakika kadar tavada arkal?-önlü hafifçe k?zart?larak di?er malzemelerin üzerine yerle?tirilir. (Malzemeleri yerle?tirirken kule gibi üstüste koymaktan ziyade, yapra?? kapat?rken kare olu?turacak ?ekilde oturakl? yerle?tirin.)
  Dereotunu da yerle?tirdikten sonra üzerine b?ça??n ucu ile küçük bir tereya?? parças?, tuz ve karabiber ilave edip, yapraklar aç?lmayacak ?ekilde, kar??l?kl? kenarlar? birbiri üzerine kapat?l?r. Katlanan k?s?mlar alt tarafta kalacak ?ekilde dikkatlice al?narak k?s?k ate?te arkal?-önlü 10-15 dakika kadar k?zart?l?r. (Asl?nda ?efimizin tavsiyesi mezgitleri bu a?amadan sonra düdüklü tencerede, buharda pi?irme aparat? ile, düdü?ü ç?kt?ktan sonra 5 dakika pi?irme idi. Biz 9 ki?i oldu?umuz için bu tarz pi?irmeye yeterli aparat ve zaman yoktu. Ya da tercihinize göre f?r?nda da pi?irebilirsiniz, o zaman da 30 dakika kadar pi?irmeniz yeterli olacakt?r.)

  Mezgitler pi?erken, limon sosu haz?rlamak üzere krema küçük bir tencereye konularak kaynat?l?r. Kaynad?ktan sonra ocaktan al?narak içerisine teraya?? ilave edilerek sürekli kar??t?rmak sureti ile erimesi sa?lan?r. (Bu i?lem kesinlikle krema ocaktan ald?ktan sonra yap?lmas? gerekir, aksi halde tereya?? kesilerek kreman?n üzererinde ya? tortusu halinde birikir.
  Ya? eridikten sonra içine limon suyu eklenince sos haz?rlanm?? olur. Pi?mi? mezgitler servis taba??na al?narak, b?çak ile uzunlamas?na kesilerek aç?l?r ve üzerine haz?rlanan limon sosundan 1-2 yemek ka???? ilave edilir. Böyle bir güzellik kar??s?nda afiyet olsundan ba?ka ne denir…

   Adam Gotsis Womens Jersey Aaron Lynch Jersey