• Bayram Kahvaltısı ve Kızılcık Şerbeti

  Tarih: 02 Aralık 2009 Çarşamba | Katagori: İçecekler, Kahvaltı Sofrası | Etiket: ,


  Bayram geldi-geçti, yorulduk, dinlendik, gezdik, ziyaret ettik, misafir a??rlad?k ve daha bi dolu ?ey. Allah herkesin kesti?i kurbanlar? ve yapt??? hay?rlar? kabul etsin. Yorum b?rakan, bayram?m? kutlayan herkese çookkkkk te?ekkür ediyorum, herkese geri dönemedim, ayr?ca da özür diliyorum.

  ?imdiye dek bayram sofralar?ndan örnekler vermi?tim, görmek isteyenler buradan ve buradan sayfalara ula?abilirler. Bayram sofralar?nda geleneksel olarak ayn? yemekler oldu?undan ayn? tarz? tekrar etmek istemedim, bu kez de yine benim için özel olan bayram kahvalt?s?na yer vermek istedim. Normal kahvalt?dan farkl? olarak kahvalt?l?klar?n yan?s?ra menüde, bayrama özel k?z?lc?k ?erbeti, zeytinya?l? lahana ve yaprak sarmas?, su böre?i, baklava ve Arnavut ci?eri vard?. Ke?ke yine var olsa 🙂

  Gerçi k?z?lc???n mevsimi de?il ama, kendileri, Sevgili Zuzu’nun memleketinden toplay?p getirdi?i, benim de kaynatmaya k?yamay?p bayrama kadar buzlukta bekletti?im k?rm?z? lezzet taneleri. Bayramda etin verdi?i harareti çok iyi alan, hafif buruk tad?n? ve tatl? pembe rengini çok sevdi?im, mevsiminde al?n?p derin dondurucuda saklanmaya çok elveri?li k?z?lc?k sevilmez de ne yap?l?r 🙂

  Malzemeler:

  – yar?m kilo k?z?lc?k
  – 2 lt. su
  – 2 su barda?? toz ?eker

  Yap?l???: K?z?lc?klar y?kanarak büyük ve derin bir kaba al?narak üzerine su ilave edilerek kaynamaya b?rak?l?r. K?z?lc?klar?n kabuklar? çatlamaya ve üzerlerine ka??kla bast?rd???n?zda kolayca ezilmeye ba?lad???nda art?k pi?mi? demektir. 10-15 dakika daha kaynat?l?r. Bu sürenin sonunda ayr? bir kap al?narak üzerine süzgeç yerle?tirilir. K?z?lc?klar, süzgeçten bir ka??k yard?m?yla eze eze geçirilir. Daha s?cakken üzerine ?eker ilave edilerek, ?eker eriyene kadar kar??t?r?l?r. (Buzdolab?nda so?utularak so?uk olarak servis edilir. Arzu ederseniz 2-3 adet karanfil tanesi de kullanabilirsiniz.) Rougned Odor Authentic Jersey Joe Thuney Authentic Jersey