• Becel Pratik Blogger Buluşması

  Tarih: 13 Şubat 2013 Çarşamba | Katagori: Etkinlikler | Etiket: ,,,

  becel1

  Her yerde Sevgililer Günü konseptine uygun hediyeler, giysiler, yemekler, k?rm?z?lar… Henüz o gün gelmeden, ama her yerin neredeyse k?rm?z?ya boyand??? Sevgililer Günü temal? bir workshopa kat?lma f?rsat?m oldu haftasonu. Excel PR’dan Özge Han?m’?n daveti ile Yeni S?v? Becel Pratik ile yemekler yapt?k, sevgili partnerim Güler ile Esas K?zl?- Esas O?lanl? yemekler pi?irdik, kalplerle süsledik, çok güldük ve çok e?lendik 🙂

  becel2

  Daha önce marketlerde görüp alsam m? diye dü?ündü?üm, ama nedense hep tekrar yerine geri koydu?um s?v? Becel’in bir workshopla kar??ma ç?kmas? güzel bir tesadüf oldu. O gün tabii ki tüm yemekleri s?v? Becel Pratik veya Zeytinya?l? ile  yapt?k. Workshop sonras?nda da, “eee nas?l sahi, memnun kald?n m??” diyen çok oldu?u için kendi fikrimi yazay?m istedim.

  S?v? Becel Pratik, daha önce bildi?imiz dikdörtgen kaplardaki becel ya??n s?v? olan?, içerik ayn?. Kullan?m olarak, tencere yemekleri, et ve tavuk yemekleri, pilav ve makarnalarda, yani her türlüyemeklerde kullanabiliyorsunuz. Çorba üzerine bir kruton yapt?k mesela, çok lezzetli, k?t?r k?t?r tad? ile ben çok be?endim. Baklava yufkalar?n?n her birini, f?r?n tepsilerini s?v? Becel ile ya?lad?k. Pratikli?i ve lezzetinden memnun kald???m s?v? Becel’den art?k buzdolab?mda bir ?i?e mutlaka bulunacak 🙂

  becel4

  Esas k?z?n çorbas?, damla sak?zl? karnabahar çorbas? imi?. Aaa hemen öyle burun k?v?rmay?n ama, çok lezzetli, kalbimiz kadar temiz, bembeyaz çorbay? ben çok be?endim 🙂

  becel5

  Esas o?lan ise, bademli pilava e?lik eden,kay?s?l?, tarç?nl? kuzu yahni idi. (Düdüklü tencere olmay?nca etler az?c?k çi? kald?, ama o kadar kusur kad? k?z?nda da olurmu? 🙂

  becel6

  Tatl? olarak  muzlu-cevizli baklava vard?, yan?nda da kaymakl? dondurma hem de 🙂 Görüntüye aldanmay?n, pek hafif, ama pek de lezzetli, evde kolayl?kla yap?labilecek bir tatl? oldu.

  becel7

  Yemek sonras? güzel bir süprizimiz de vard?, ili?ki uzman? A?k?m Kap??mak bizlerle sohbete kat?ld?. Kad?n ve erkek üzerine 1 saat ne konu?ur ki insan demeyin, zaman?n nas?l geçti?ini anlamad?k. Bu arada ismi gibi nev-i ?ahs?na münhas?r olan A?k?m Kap??mak’?n kad?n ve erkekler hakk?nda çok do?ru tespitleri vard?, konu?tukça bol bol güldük 🙂

  K?saca çok güzel bir etkinlik oldu bizler için, eme?i geçen herkese, özellikle de Becel’e çok te?ekkürler… Mohamed Sanu Authentic Jersey Quincy Wilson Womens Jersey