• Blogumun 3. Yılı

    Tarih: 29 Kasım 2010 Pazartesi | Katagori: Hayata dair | Etiket:

    Günler h?zla geldi geçti, bir bakt?m blogu açal? bir y?l daha bitmi? bile. Yemek tarifi yay?nlamak aç?s?ndan çok fazla verimli geçmeyen, ancak di?er blogcu arkada?larla daha fazla etkile?im ya?ad???m, pek çok etkinli?e kat?ld???m, kendimce daha doyurucu bir y?l oldu asl?nda. Umar?m daha çok blogcu tan?yabilece?im, daha fazla yeni tarif deneyece?im çok güzel bir y?l daha beni bekliyordur, tabii hep birlikte 🙂

     Oakland Raiders Jersey Brendan Gallagher Womens Jersey