• Fairy ile Mehmet Özer’in Nefis Yemekleri Eşliğinde Buluştuk

  Tarih: 09 Temmuz 2011 Cumartesi | Katagori: Etkinlikler | Etiket:

  Aya??m?n tozu ile de?il, aya??m daha toza bulanmadan, tatile ç?kmadan hemen önceki gün gerçekle?en Fairy Etkinli?i‘nde ben de vard?m. 🙂 Dolay?s? ile etkinli?in foto?raflar? ve yaz?s? taa bugüne kadar sarkt?, geç oldu ama inan?n güç olmad?, dostlarla sohbet, lezzetli yemekler ve ortam öyle ho?tu ki parmaklar?m klavye üzerinde dans etti diyebilirim 🙂

  Etkinlik ?ef Serkan Bozkurt’un kurdu?u Chef’s Table Mutfak Okulu‘nda gerçekle?ti. Gerçekten de ?efin 14 ki?ilik kocaman masas?nda hep birlikte yemek müthi? keyifliydi.

  Etkinli?in konsepti Sevgili Mehmet Özer’in marifetli elleri ile haz?rlad??? yemekleri, afiyetle yemek üzerine kurulu oldu?undan, o çabucak yemekleri haz?rlarken ayn? zamanda bizlerin de her türlü sorusunu cevaplamaya çal??t?.

  Ana yemek, daha do?rusu bence baba yemek 🙂 Nohutlu meyhane pilav? üzerinde mürdüm erikli kuzu Jus sos ile tatland?r?lm?? kuzu eti, muskatl? ve permesanl? ?spanak püresi idi. Tad? da ad? kadar afiliydi hani 🙂

  Ana yemek olur da zeytinya?l?lar olmaz m?? Ege Usulü Enginar Dolmas?, Rumeli Usulü Bakla Fava ve ?stanbul Usulü Barbunya da fevkaladenin fevkindeydi, ?imdi hepsi mi güzeldi yani derseniz, inan?n çok leziz ve titizlikle haz?rland??? belliydi.

  Yeme?in üzerine çok güzel giden hem lezzetli, hem de pek hafif bir tatl? olan Hallatiye benim gönlümü fethetti diyebilirim. Damlasak?zl? su muhallebisi ve meyve salatas?ndan olu?an Hallatiye eski bir saray tatl?s?ym??, hep diyorum sarayl?lar i?i biliyorlarm?? 🙂

  Birbirinden güzel yemeklerle bizleri a??rlayan Sevgili Mehmet Özer’in ellerine sa?l?k…

  Fairy bu etkinli?in neresindeydi derseniz, asl?nda tüm organizasyonun içerisinde, en önemlisi tüm temizli?in ta kendisindeydi. Yap?lan küçük bir test ürünün ne kadar kolay ya? çözdü?ünü göstermeye yetti. Renklendirilmi? ya? su içerisine damlat?ld???nda, üzerine Fairy’e hafifçe de?dirdi?iniz parma??n?z? sürdü?ünüz an kenara bir kaç??? vard?, görmeliydiniz 🙂 Zaten daha öncesinde de deneyip memnun kald???m Fairy’i bir deneyenin bir daha b?rakmas? zor gibi…

  Böylesi güzel bir etkinlikte bizi a??rlayan Fairy’e ve organizasyonda eme?i geçen herkese çok te?ekkürler… Thaddeus Young Authentic Jersey Jerick McKinnon Womens Jersey