• Fairy ile Türkiye’nin Köfteleri

  Tarih: 05 Ağustos 2013 Pazartesi | Katagori: Etkinlikler | Etiket: ,,,

  fairy_iftar1

  Geçen sene aya??m k?r?k oldu?u için Ramazan ay?n?n tamam?n? evde geçirdi?ime inat, bu sene Ramazan’?n 1/3’ünü d??ar?da geçirdim diyebilirim. D??ar?da yapt???m?z bir iftar da, daha önce bahsetti?im Fairy‘nin, “Mutlu Mutfaklar” fikri ile yola ç?karak, Yiyecek ?çecek Dan??man? Osman Serim ile birlikte haz?rlad?klar? “Türkiye’nin Köfteleri” kitab?n?n tan?t?m iftar? idi. Y?ld?z Hisar Tesisleri’nde bo?aza naz?r gerçekle?en yemek, harika geçen bir etkinlik olarak haf?zama kaz?nd? bile 🙂

  fairy_iftar2

  Fairy Türk Mutfa?? ad?na çok ba?ar?l? bir i?e imza atm?? bence. Köfte çe?itlili?i bak?m?ndan ba?ka hiçbir mutfa??n Türk mutfa??’n?n yan?na yakla?amad??? bir konuda envanter niteli?indeki bu kitap kütüphanem için çok faydal? bir ba?vuru niteli?inde.

  fairy_iftar4

  ?ftar menüsünün ana yeme?i tabii ki akl?n?za ne kadar köfte çe?idi geliyorsa ondan olu?uyordu. Antalya’n?n ?i? Köftesi’nden, Do?u Anadolu’nun Abdigor Köftesi’ne, Ege’nin ?negöl Köftesinden Güneydo?u Anadolu’nun Fellahh Köftesi’ne, Afyon’un Sucuk Köftesi’nden Trabzon’un Akçaabat Köftesi’ne ve hatta Köfte Kebab?, ?çli Köfte, Çi? Köfte, ?zmir Köfte, Tekirda? Köftesi, Ispanak Köftesi, Mercimek Köftesi’ne kadar 50’ye yak?n köfte çe?idinden tatt?k. Herbiri ayr? lezzetteki köfteleri en k?sa zamanda birer birer evde denemek laz?m.

  fairy_iftar3

  “Türkiye’nin Köfteleri” kitab?na sizler de sahip olmak istiyorsan?z sosyal medyada Fairy’yi takip etmeniz yeterli. Üstelik www.facebook.com/FairyTurkiye adresindeki dijital harita üzerinden denedi?iniz köfte tarifi ile renklendirdi?iniz sofran?z?n foto?raf?n? payla?arak Fairy’den süpriz hediyeler kazanma ?ans?n?z da var.

  Son olarak bu güzel ak?amda bizleri a??rlayan Fairy’ye, böylesi güzel bir kitaba imzas?n? atan Say?n Osman Serim’e ve Medya Evi PR’ye çok te?ekkürler… Zach Fulton Womens Jersey Cornellius Carradine Womens Jersey