• Frambuazlı&Muzlu Pasta

  Tarih: 10 Mart 2009 Salı | Katagori: Pastalar | Etiket:

  Dün Sevgili Selen’den ald???m yorumda “yap?lan yeme?in tarifi ve hakk?ndaki yorumlar? da yazar m?s?n?z?” diyordu. Öncelikle, zahmet edip bana yorumda bulunan, sorular soran ve övgü dolu sözlerle beni onore eden herkese en içten dileklerimle te?ekkür etmek istiyorum, bazen bu kadar övgüyü hakediyor muyum diye kendimi irdeliyorum. Tarif konusuna gelince önce menüde bulunanlar? foto?raflay?p, daha sonraki günlerde de tariflerini yaz?yorum, çünkü aksi takdirde sayfa a?a??ya do?ru upuzuuun al?p ba??n? gidiyor 🙂 E?er ba?ka bir blogdan tarif alm??sam, bir kez daha tarif vermiyorum, onun yerine o sayfan?n linkini veriyorum (Tarif üzerine tarif olmaz gibime geliyor) Yorum konusuna gelince, bundan sonra daha fazla kendi yorumumu katmaya çal???r?m 🙂

  Gelelim pastaya; özel günlerde pastan?n pandispanyas?n? kendim yapmaya çal???yorum, ama misafir menüsünde, yeti?tirmem gereken 8 çe?itten biri oldu?unda haz?r pastaban kulland?m. Haz?r pandispanyalar?n genelde Uno (3 katl? pandispanyas?n?) veya Alt?nkek marka olanlar?n? tercih ediyorum.

  Malzemeler:

  – 2 katl? haz?r pastaban
  – 2 kutu Dr. Oetker ahududulu&çilekli pasta kremas?
  – 5 su barda?? süt
  – 1 su barda?? frambuaz
  – 2 adet muz
  – 1 paket Dr. Oetker sade krem ?anti
  – üzerini süslemek için 1 paket çikolata ve file f?nd?k

  Yap?l???: ?ki kutu ahududulu&çilekli pasta kremas?, 3 bardak so?uk sütle iyice ç?rp?larak haz?rlan?r. Pastabanlardan biri yar?m bardak sütle ?slat?larak haz?rlanan kreman?n 1/3 ü üzerine yay?l?r. Krema üzerine 1 cm. eninde do?ranm?? muzlar ve frambuazlar yerle?tirilir. Pastaban?n ikinci parças? da yar?m bardak sütle ?slat?larak üzerine kapat?l?r. Kalan kreman?n tümü pastan?n her taraf?n? örtecek ?ekilde s?van?r. Krem ?anti 1 su barda?? so?uk sütle haz?rlanarak pastan?n üzeri arzu edildi?i ?ekilde süslenir. ( Ben ayr?ca 1 paket çikolatay? benmari usulü eriterek bir po?etin içerisine koydum ve po?etin ucuna çok küçük bir kesik atarak s?kmak sureti ile pastan?n üzerine saçaklar yapt?m.) Tek bir dilim pasta kalmamas?ndan yola ç?karak söylüyorum ki, lezzetli bir pasta olmu?tu… Amari Cooper Authentic Jersey K.J. Wright Authentic Jersey