• Gül Reçeli

  Tarih: 21 Mayıs 2008 Çarşamba | Katagori: Reçeller | Etiket:


  Evimizde en çok tüketti?imiz kahvalt?l?klar?n ba??nda reçel gelir. Ben de sevgili Özlemin düzenledi?i “Kahvalt? ?enli?i” etkinli?ine gül reçeli tarifiyle kat?lmay? dü?ündüm. Bence “kraliçeden a?a?? kal?r neyim var, ben de kendime kral sofras? kurar?m” diyorsan?z, “kahvalt?ya milleti ça??rd?k, de?i?ik bir ?eyler yapsam bari” diye dü?ünüyorsan?z etkinli?e bir göz at?n derim. Kolay gelsin Özlem’ci?im.


  Genelde reçelleri kendim yapar?m, sadece yeti?emedi?im zaman (çünkü abartm?yorum kavanoz kavanoz tüketiyoruz) ve bergamut reçelini özledi?im zaman haz?r?n? al?r?m. Hemen hemen tüm reçeller de yap?l?r mutfa??mda; portakal, vi?ne, çilek, ayva, incir, gül. Bir özelli?i daha var reçellerin, portakal ve incir d???nda hepsinin meyvalar? da bahçeden toplamayla yap?l?r, böylesi çok nefis oluyor inan?n. Bu güller de yazl???n bahçesinden topland?, hemen büyük bir zevkle reçel yap?ld? ve an?nda kahvalt? sofras?ndaki yerini ald?.

  Malzemeler:

  – 300-400 gr. reçellik gül yapra??
  – 750 gr. toz ?eker
  – 1 su barda?? su
  – yar?m limonun suyu

  Yap?l???: Koyu pembe renkli, kokulu reçellik güller toplanarak taç yapraklar? al?n?r. Büyük olan yapraklar ortadan ikiye kesilerek iyice y?kan?r ve suyu süzdürülür. Bir tencereye al?narak üzerine 1 su barda?? su ilave edilir ve orta ate?te kaynat?l?r. Su kaynamaya ba?lad???nda oca??n alt? k?s?l?r ve yapraklar iyice pörsüyüp, su vi?ne rengini ald??? zaman üzerine ?eker ilave edilerek kaynatmaya devam edilir. Reçelin olup olmad???n?, bir çay taba??na ka????n ucuyla bir damla damlatarak anlayabilirsiniz. E?er damlac?k hiç yay?lmadan top gibi, damlat?ld??? yerde kal?yorsa reçel olmu? demektir. Bu a?amada oca??n alt?n? kapatmadan limonun suyunu da ilave edip 2-3 dakika daha kaynat?l?r ve ate?ten al?n?r.

  Püf Noktas?: Daha sonra reçel çok kaynatmaktan dolay? çok kal?n k?vaml? olmu?sa veya çok ?ekerden ?ekerlenmi?se içerisine 1-2 yemek ka???? su katarak küçük bir kapta 5-6 dakika kaynatabilirsiniz. Morten Andersen Womens Jersey Allen Robinson Womens Jersey