• Helva-i Hakani

  Tarih: 19 Ocak 2015 Pazartesi | Katagori: Tatlılar | Etiket: ,,,,

  helvai_hakaniye

  Ak?am olunca, havan?n so?u?undan m?d?r, erken kararmas?ndan m?d?r nedir ba?lar bizim evde bir tatl? aray???. Ço?unlukla irmik, ara s?ra da un helvas? akla dü?er genelde. Bu kez de un helvas? ama, az?c?k daha farkl?. ?sminden de anla??laca?? gibi Hakanlara lay?k, Osmanl? Mutfa??’ndan balla tatland?r?lm??, eski bir tarif bu.

  Malzemeler:

  – yar?m su barda?? un (60 gr.)
  – yar?m su barda?? pirinç unu (60 gr.)
  – yar?m su barda?? bu?day ni?astas? (60 gr.)
  – küçük paket tereya?? (125 gr.)
  – 280 gr. bal
  – 2 su barda?? süt
  – 100 gr. çi? badem

  Yap?l???: Tereya?? derince bir tencereye al?narak eritilir. Bademler tereya??nda hafif rengi de?i?ene kadar kavrulur ve bir k?sm? üst süslemesi için ayr?l?r. Un, pirinç unu ve ni?asta da tencereye al?narak renkleri de?i?ene ve kokusu ç?kana kadar hafif ate?te kavrulur. Ayr? bir tencerede süt ?s?t?larak bal içerisinde eritilir. Kavrulan un kar???m?n?n üzerine haz?rlanan ?erbet dökülerek 10 dakika daha pi?irilir ve oca??n alt? kapat?l?r. Servis taba??na al?nd?ktan sonra ayr?lan bademler ile süslenerek ?l?k olarak sercis edilir.

   Derek Roy Authentic Jersey Anton Stralman Jersey