• Herkese Merhaba…

    Tarih: 28 Kasım 2007 Çarşamba | Katagori: Hayata dair | Etiket:

    1Dört y?ld?r düzenli olarak yemek sitelerinin takipçisiyim. Hergün hevesle ziyaret etti?im, neden hergün güncellemiyorlar diye hafiften sitem etti?im birçok yemek sitesi var. ?imdiye kadar özenerek bakt???m bir blog olu?turma i?ine ben de bir ucundan ba?lamak istedim. Kafamda bir sürü plan ve gözümün önünde bu i?lerin duayenleri olarak kabul edece?im siteler var. ?u anda bu blogu olu?turmaya çal???rken de, bu i?in ne kadar emek istedi?ini anlam?? bulunmaktay?m. Ama y?lmak yok, bilgisayardan pek anlam?yorsam da sora sora blogu bulaca??mdan eminim:) Yak?n zamanda çok renkli, güzel sayfalarla görü?mek üzere… Ben Jones Womens Jersey Kwon Alexander Authentic Jersey