• İglo ile Hobimle Mutluyum Kursu

  Tarih: 14 Mayıs 2010 Cuma | Katagori: Etkinlikler, Hayatı Kolaylaştıranlar | Etiket: ,,

  Asl?nda bu ba?l???n alt?na ba?ka hiçbir ?ey yazmaya da gerek yok de?il mi 🙂 ? ?glo vard?, yemek pi?irme hobim vard? ve gerçekten de mutluluk veren, akl?ma geldikçe beni gülümseten bir kurs vard?, fazla söze ne hacet… Daha önceki kurs foto?raflar?na bak?p bak?p “Ah ben de orada olabilseydim” dileklerimi gerçekle?tiren tatl? dilli, güleryüzlü Sevgili Tijen‘e ve sponsor firma ?glo‘ya çok te?ekkür ediyorum. Daha önce tan??mad???m, bu kurs sayesinde yollar?m?z?n kesi?ti?i Sevgili ?nci ve Sevgili Tümay‘? da bu vesile ile tan?maktan çok mutluyum.

  Her türlü sorular?m?za sab?rla cevap veren, yemek tariflerinin aras?na çe?it çe?it soslar, pratik bilgiler, süsleme teknikleri s?k??t?ran Sevgili ?efimiz Cengiz K?na ve bir dedi?imiz iki etmeyen yard?mc? ?efimiz O?uz Y?lmaz büyük bir alk??? hakediyor. Aras?ra liseliler gibi kendi aram?zda koyu sohbetlere dal?p, yeme?i unuttu?umuzda, ?efimiz kendi kendine yeme?i pi?irdi?inde ve neredeyse gecenin 11’inde mekandan ayr?ld???m?zda bile Cengiz Bey hiçbir ?ey demedi 🙂

  Gecenin kraliçesi karidesti, neredeyse her?eyin içerisine girdi. Pi?erken nas?l kokular geldi anlatamam, nefisti, san?r?m tad? da çok güzeldi, herkes afiyetle götürdü. San?r?m çünkü; ben karidesi hayatta a?z?ma sürmem 🙂

  Aç?l?? ?erefi “Seafood Salata”ya aitti. Her zamanki salata malzemelerinin yan?nda soya fasülyesi ve bezelye de koyarak yapt???m?z salatay? sar?msakl?&zeytinya?l? sosla bir bezedik ki aman?n, muhte?emdi 🙂 Koca salatalar? yedi?imizde zaten doymu?tuk. Bu arada soya fasülyesi ilk defa denedi?im ve çok çok be?endi?im bir ürün oldu. San?r?m bundan sonra evime çok konuk olacak 🙂

  “Asma Yapra??nda Limon Soslu Mezgit” nas?l da afili bir ad? var de?il mi? Bir de tatsan?z daha da be?enirsiniz inan?n. Tek kötü yan? çok çabuk bitmesi oldu 🙂

  Ak?am en geç 8 gibi son ara ö?ünümü yiyip daha a?z?ma bir ?ey sürmeyen ben, gece 10 dan sonra “Karidesli Kremal? Fettuchini” yap?p yedi?ime inanam?yorum, hem de kremal?! Ama ?unu bir kere daha anlad?m ki yeme?in lezzeti kremayla, tereya?? ile tavan yap?yor, malesef…

  Ay bu etkinliklere çok al??t?m, yak?nda haftada 2 etkinli?e kat?lmazsa ya?ayamaz raporu bile verebilir doktorlar 🙂 Laken Tomlinson Authentic Jersey Star Lotulelei Jersey