• Kabak Çiçeği Dolması

  Tarih: 31 Temmuz 2014 Perşembe | Katagori: Zeytinyağlılar | Etiket: ,,

  kabak_cicegi_dolmasi

  Tamam, bayram?, tatili vs. atlatt?k, art?k rutine dönmekte fayda var, de?il mi? Art?k kendimize nispeten biraz daha vakit ay?rabiliriz, ya da en az?nda yapmaya enerjimiz olur. O yüzden bayram sonras? ilk tarifim, yapmas? az?c?k efor isteyen, ama bir ba?lad?ktan sonra gerisi çorap sökü?ü gibi gelecek, hele ki yendi?inde sizleri kendinizden alacak bir tarif olsun istedim. Yemeyen bin pi?man ona göre 🙂

  Malzemeler:

  – 24 adet kabak çiçe?i

  – 1 adet orta boy kuru so?an

  – 1 adet küçük boy domates

  – 1 su barda?? pirinç

  – 1 yemek ka???? ku? üzümü

  – 1/4 demet dereotu

  – yar?m çay barda?? zeytinya??

  – yar?m limonun suyu

  – tuz, nane, karabiber

  Yap?l???: Pirinç ay?klan?p y?kanarak suyu süzülür. So?an, minik küpler halinde do?ranarak orta boy bir tavaya al?n?r. So?anlar zeytinya??n?n yar?s? ile hafif rengini kaybedene kadar kavrulur. Domates rendelenerek so?an?n üzerine eklenir ve suyunu çekene dek kavrulmaya devam edilir. Y?kanm?? pirinç ilave edilerek 2-3 dakika daha tavada çevrilir. Haz?rlanan harc?n üzerine bir su barda??n?n üçte biri kadar s?cak su dökülerek k?s?k ate?te suyu tamamen çekene kadar pi?irilir. Ku? üzümü, ince k?y?lm?? dereotu, limon suyu ve baharatlar içerisine ilave edilerek tahta bir ka??kla kar??t?r?l?r ve so?umaya b?rak?l?r.

  Kabak çiçekleri sabah?n erken saatlerinde a??zlar? kadeh gibi aç?k olan çiçekler toplanarak veya pazardan al?n?yorsa içiçe geçirilerek aç?k olan çiçek yapraklar?n?n kapanmamas? sa?lan?r. (Kabak çiçekleri çok hassas oldu?undan mümkünse harc?n haz?rlanmas?ndan sonra toplay?n.) Dolma harc? haz?rland?ktan sonra çiçekler, so?uk suda dikkatlice, y?rt?lmadan y?kan?r. Çiçeklerin ortas?nda bulunan tohum k?sm? taban?n? delmeyecek ?ekilde kopart?l?r, d???ndaki saplar? da dip k?sm?ndan kesilir. Her bir çiçe?in yapraklar? elle aç?larak çay ka??? ile dolma harc?ndan doldurulur. Yapraklar?n her biri birbirinin üzerine gelecek ?ekilde kapat?larak minik külahlar olu?turulur. Çiçeklerin hepsi bu ?ekilde doldurulduktan sonra, sivri k?s?mlar? tencerenin ortas?na gelecek ?ekilde yayvan bir tencereye dizilir. Üzerine 1 su barda?? s?cak su ve kalan zeytinya?? ilave edilerek k?s?k ate?te suyu tamamen çekene kadar yakla??k 15-20 dakika pi?irilir. Tamamen so?uduktan sonra servis edilir.

   Cale Makar Authentic Jersey Colin White Authentic Jersey