• Kadayıf Mantı

  Tarih: 08 Nisan 2014 Salı | Katagori: Hamur işleri | Etiket: ,,,

  kadayif_manti1

  Bugün parmak yedirtecek bir tarif var s?rada. Biz, Refika ile Arçelik Mucize Lezzetler Pi?irme Atölyesi’nde yap?p yerken bittik lezzeti kar??s?nda. Hatta sürekli “Bunun içine past?rma-ka?ar da nas?l yak???r!”, “Bo? bile yap?lsa müthi? olur!”, “Bir de içinde dil peyniri olacak!” gibi lezzet aray??lar?na bile girdik. Ben sanki daha büyükçe yap?p, bir porsiyonluk sosyete mant?s? ?eklinde yapmay? dü?ünüyorum mesela, bakal?m kime k?smet olacak 🙂

  kadayif_manti3

  Malzemeler:

  ?ç Harc? ?çin:

  – 250 gr. kaday?f
  – 100 gr. dana k?yma
  – 1/3 ba? maydanoz
  – 1 yemek ka???? tereya??
  – 2 yemek ka???? zeytinya??
  – 1 tatl? ka???? galeta unu
  – tuz, köfte bahar?, karabiber, pul biber, kimyon

  Yo?urt Sosu ?çin:

  – 3 su barda?? yo?urt
  – 4 di? sar?msak

  Salça Sosu ?çin:

  – 1 tatl? ka???? domates salças?
  – 1 tatl? ka???? biber salças?
  – 2 yemek ka???? domates püresi
  – 4 yemek ka???? zeytinya??
  – 1 yemek ka???? tereya??
  – karabiber, taze kekik, taze nanekadayif_manti2

  Yap?l???: Tereya?? ve kaday?f haricindeki mant? iç harc? için gereken tüm malzemeler küçük bir yo?urma kab?na al?narak, köfte k?vam?na gelecek ?ekilde yo?rulur. Yo?rulan harçtan f?nd?k büyüklü?ünde parçalar kopar?larak minik köfteler yap?l?r. Tereya?? ile avuç içleri ya?lanarak uzun bir kaday?f tutam? ele al?n?r. Kaday?f, f?nd?k köftenin üzerine çevrile çevrile sar?l?r. (Her bir kaday?f topu yakla??k 2 cm. çap?nda olacak). Haz?rlanan kaday?f toplar? ya?lanm?? f?r?n tepsisinin üzerine dizilerek, 230 derece ?zgaraya ayarlanm?? f?r?nda 10 dakika pi?irin.. Kaday?f çok h?zl? bir ?ekilde k?zaraca?? için f?r?n?n ba??ndan ayr?lmay?n, arada  ters-yüz ederek çevirin.

  Bu arada oda s?cakl???ndaki yo?urt ç?rp?larak krema k?vam?na getirilir. 4 di? sar?msak ezilerek yo?urda eklenir ve arzu edildi?i kadar tuz eklenerek yo?urt sosu haz?rlan?r.

  Salça sosu için ise, tereya?? ve zeytinya?? tavaya al?narak, biber salças?, domates salças? ve domates püresi ilave edilir ve malzemeler birbirleri ile kayna??ncaya kadar kar??t?r?l?r. Ate?ten al?nd?ktan sonra içerisine karabiber, taze nane ve taze kekik eklenir. Kaday?f mant?lar? bir servis taba??na al?narak, üzerine yo?urt ve salça sosu eklenerek servis edebilir.

  Not: Misafirlerinize yapmak için 1 gün öncesinden de kaday?f toplar?n? haz?rlayabilirsiniz. Bu durumda kaday?flar? kurumadan muhafaza etmek için; kaday?f toplar?n?n üzerlerini nemli bir bez ile örterek buzdolab?nda saklayabilirsiniz.

   John Miller Authentic Jersey Nathan MacKinnon Authentic Jersey