• Kara Orman Pastası

  Tarih: 31 Aralık 2012 Pazartesi | Katagori: Pastalar | Etiket: ,,,,

  karaorman_pastasi

  2012’nin son gününde tatl? bir ?eyler yap?p, tatl? tatl? bu y?l? da u?urlayal?m istedim. Güzel ve zaman zaman s?k?nt?l? günler geçirsem de, sadece güzel günleri hat?rlad???m için, yine çok güzel bir y?ld? benim için 🙂 Umar?m yeni gelen y?l, eskisinden çok daha güzel ?eyler getirir hepimize, en önemlisi, sa?l?k, mutluluk ve sava?s?z günler diliyorum herkes için. Ak?ama hiçbir ?eyplanlamad?ysan?z bile, bir market uzakl?kta bu pratik ve nefis pastay? haz?rlayabilirsiniz. Çayla beraber, s?cac?k evinizde, güzel bir Kara Orman Pastas? iyi gider vallahi 🙂

  Malzemeler:

  – 2 katl? kakaolu pandispanya
  – 1 paket pasta dolgu kremas?
  – 1 paket krem?anti
  – 3 su barda?? süt
  – 1 su barda?? vi?ne suyu veya süt
  – 200 gr vi?ne
  – 100 gr. bitter k?r?nt? çikolata
  – süslemek için dekor çikolata

  Yap?l???: Kakaolu pandispanyan?n ilk kat? yar?m su barda?? vi?ne suyu veya süt ile ?slat?l?r. (Ben süt ile ?slatmay? tercih ettim, çünkü çocuklar ek?i tad? çok fazla sevmiyorlar.) Krem?anti ve dolgu kremas? ayr? ayr? 1½ su barda?? so?uk süt ile kat?la??ncaya kadar ç?rp?l?r. Pasta dolgu kremas?n?n yar?s? pandispanyan?n üzerine yay?larak üzerine vi?ne taneleri ve k?r?nt? çikolatan?n yar?s? serpi?tirilir. (Vi?nelerin 20-22 kadar?n? üst süsleme için ay?rmay? unutmay?n.) Arta kalan dolgu kremas? vi?ne ve çikolata parçalar?n?n üzerine yay?l?r. Pandispanyan?n ikinci kat?na da ?slatma i?lemi yap?ld?ktan sonra pastan?n üzerine kapat?l?r. Krem?antiden süsleme için biraz? ayr?larak kalan? spatula yard?m? ile pastan?n kenarlar?na ve üzerine sürülür. Dekor çikolata pastan?n kenarlar?na at?larak yap??t?r?l?r. Krema s?kma torbas? ile pastan?n üzerine krem?anti s?k?l?r. Pasta ay?rd???n?z vi?ne taneleri ve çikolata ile süslenerek 2-3 saat buzdolab?nda bekletilir. Karaorman pastas? art?k haz?r, afiyet olsun 🙂 Bart Starr Womens Jersey Tyrod Taylor Jersey