• Kış Hazırlıkları:2 (Erişte)

  Tarih: 09 Eylül 2008 Salı | Katagori: Pilavlar ve Makarnalar | Etiket:

  ?lkokula giderken mutlaka “k?? haz?rl?klar?” diye konu ba?l?kl? ödevler haz?rlard?k; “Yazl?k giysiler kald?r?l?r, k??l?k giysiler dolaplardan ç?kar?l?r. Sobalar kurulur, odun- kömür al?n?r. Evler temizlenerek, yorgan ve battaniyeler yataklara serilir. Annelerimiz evlerde salça, reçel, tarhana, eri?te yaparlar.” diye uzar giderdi. Aradan 30 y?l geçti, ?imdi k?z?m da ayn? ba?l?kl? ödevler haz?rl?yor. Bunca y?l anneler ayn? k?? haz?rl?klar?n? m? yap?yor yahu, ayn? tas ayn? hamam yani 🙂 ??te bu haz?rl?klardan birini daha yaz?yorum, ?imdi okullu olan çocuklar?m?za ödevlerinde bir katk?m olsun 🙂  Malzemeler:
  – 2 lt. süt
  – 7 adet yumurta
  – 2 tatl? ka???? tuz
  – ald??? kadar un
  Yap?l???: Tüm malzemeler kar??t?r?larak kurabiye hamuru k?vam?nda bir hamur tutulur. Hamur 10 bezeye ayr?larak yakla??k 20 dakika dinlendirilir. Dinlendirilmi? hamur çok ince olmayacak kal?nl?kta (0,5 cm.) aç?larak sac üzerinde hafifçe pi?irilir. Temiz iki sofra bezi aras?nda so?utulur. (Aç?k halde so?utulursa hamur kuruyup gevrekle?ir.) Hafif pi?irilip so?utulmu? hamur 3-4 cm.’lik ?eritler halinde kesilerek 5-6 adedi üstüste konulur ve eri?te boyutunda kesilir. Bozulmadan dayanabilmesi için temiz bir bez üzerine serilerek 1 hafta kadar kurutulur.
  Püf noktas?: Ev eri?telerini pi?irirken, normal makarnaya göre daha az su kullan?p, k?s?k ate?te pi?irilirse, hem içi, hem de d??? ayn? k?vamda pi?er. Arzuya göre cevizli, peynirli, domatesli, sar?msakl? yo?urtlu pek çok alternatif yarat?labilir. Jesse Davis Jersey Marcus Cannon Authentic Jersey