• Kış Hazırlıkları:3 (Turşu)

  Tarih: 22 Eylül 2008 Pazartesi | Katagori: Aperatifler, Hayatı Kolaylaştıranlar, Salatalar, Turşular | Etiket: ,,,

  Eylül ay?n?n gelmesiyle birlikte pazarlarda tur?uluk malzemeler de bir bir görülmeye ba?lar. Her sene eylül ay?nda bir tur?u kurmaya ba?lar?m, beni kimse tutamaz, dur ?undan da kuray?m, dur bundan da kuray?m diye… Kendimden geçip tüketti?imden fazlas?n? yapt???mdan dolay? da bir müddet salata yap?lmaz, her sofraya tur?u ç?kar 🙂 Buradan ?u sonucu ç?karabilirsiniz; tur?u kurmak o kadar kolayd?r ki, en zor k?sm? tur?uluk sebzeleri y?kamakt?r, o kadar basit yani. Elimin alt?ndan ay?rmad???m ve her türlü tarifi tutma garantili Say?n Abdurrahman Cerraho?lu’nun “Sofra Nimetleri” kitab?ndan ald???m tur?u tarifi ile çok be?enilen tur?ular yap?yorum, bence siz de deneyin. Kitapta 5-6 farkl? haz?rlanma tarifi mevcut, ancak ben hepsine salatal?k tur?usu haz?rlama tarifini uygulad?m, hepsi de oldu.

  Malzemeler:

  – 1 lt. ?l?k su
  – 2 yemek ka???? tuz
  – 1/2 lt. üzüm sirkesi
  – 1 çay ka???? limon tuzu
  – 2-3 ba? sar?msak

  Yap?l???: Hangi sebzeden tur?u kuracaksan?z (acur, biber, sivri biber, hafif k?zarm?? ye?il domates, korni?on salatal?k vb…) iyice y?kan?r ve bir çatal yard?m?yla üzerleri delinerek kavanozlara doldurulur. Kavanoza yerle?tirirken arada ay?klanm?? sar?msak taneleri de ilave edilir. Yerle?tirdikçe üzerlerinden hafifçe bast?rarak malzemelerin s?k??t?r?lmas? sa?lan?r. Kavanoz a?z?na kadar doldu?unda üzerine ald??? kadar %5’lik tuzlu su ilave edilerek kavanozun a?z? s?k?ca kapat?l?r. Yukar?daki malzemeler her 1 litre için %5’lik tuzlu su çözeltisi haz?rlamada kullan?lan malzemelerdir. Kavanozunuzun büyüklü?üne ve tur?u yapaca??n?z malzemenin miktar?na göre tuzlu su çözeltisi haz?rlaman?z gerekmektedir. Yakla??k 10 günde tur?unuz yenmeye haz?r hale gelir. (Benim favori tur?um hafif k?zarm?? ye?il domates tur?usudur ki, ?iddetle tavsiye ederim.)

  Afiyet olsun… DeMarcus Ware Jersey Brooks Orpik Authentic Jersey