• Maggi Blogger Etkinliği

  Tarih: 17 Ocak 2012 Salı | Katagori: Etkinlikler | Etiket:

  Geçen hafta çok güzel ve farkl? bir etkinlik gerçekle?tirdik Maggi sponsorlu?unda 🙂 Konsept çok güzeldi, bir yanda biz bloggerlar, bir yanda da bizlerle yemek yapmak isteyen takipçiler. Aç?kças? kat?l?m?n çok olaca??n? dü?ünmü?tüm; çünkü özelden mail at?p bu tarz etkinliklere nas?l kat?laca??m?z? soranlar, her  etkinlik yaz?mdan sonra “ben de kat?lmak istiyorummm” diyenler, yorum yaz?p “neden hep ayn? ki?ilerin bu tarz etkinliklere kat?ld???n?” soranlar o kadar çoktu ki… Günlerce hem facebook hesab?mdan, hem de buradan “hadi gelin birlikte yemek yapal?m” diyerek seslenmeye çal??t?m, ama demek ki asl?nda kimse etkinliklere kat?lmay? o kadar da çok istemiyormu?; Sevgili Eda Dinçer Günayd?n haricinde 🙂

  Herkes yerini al?p da yemek pi?irmeye ba?lad???nda öyle güzel bir ortam oluyor ki, bunu görmeden tahmin edemezsiniz asla 🙂 Bir taraftan sürekli yenilenen malzemeler, bir yanda bo?ald??? anda elimizin alt?ndan al?nan bo? kaplar, bir yanda neredeyse üç gözünde yemek pi?irdi?imiz ocak, do?ranm?? sebze sular? ile ?slanm?? tarif ka??tlar?m?z, biribirmizin tencerelerine bakarak kendipi?irdiklerimizin olup olmad???n? sorgulayan gözlerimiz, hiç durmadan çal??an ellerimiz ve a?z?m?z, havada uçu?an kahkalar, sürekli bir foto?raf stüdyosundaym??ças?na poz vermelerimiz, foto?raf çekmelerimiz ve daha neler neler 🙂

  Ba?lang?c? k?? çorbas? ile yapt?k. Asl?na bakarsan?z Maggi’den bir çorba yapaca??m?z? dü?ünmü?tüm, ancak tüm malzemelerini bizzati ellerimizle do?ray?p haz?rlad???m?z bir çorba pi?irdik 🙂

  Sonras?nda orta??mla büyük bir uyum içerisinde Mantarl?&Sebzeli&Tavuklu noodle haz?rlad?k 🙂

  Salata olarak elma ve kuru üzümlü Körili Tavuk Salatas? yapt?k ve bu salata tatl?-ek?i tad? ile herkesin gönlünü fethetti diyebilirim 🙂

  Biz 19 hatun ve 1 beyefendi yumurta ile ?ekeri ç?rpmay? beceremedik, hepimiz istisnas?z yumurtay? kestirdik 🙂 Sonuçta bu güzel dondurmal? sufle, ?eflerimizin 20 dakikada bizzat kendilerinin haz?rlayarak bizlere sunduklar? birer hediye oldu. Hepsinin ellerine sa?l?k, bir tane daha olsa yerdim inan?n 🙂

  Tabii ki olmazsa olmaz pozumuz, toplu yemek foto?raf?m?z 🙂

  Sevgili Eda, iyi ki birbiri ard?na mesaj yazm??s?n, iyi ki bir araya gelmi?iz, iyi ki seni seni tan?m???m. Güler yüzün ve hamaratl???n ile ne kolay yemek haz?rlad?k de?il mi, ikimizin de ellerine sa?l?k 🙂 Umar?m en k?sa zamanda blog dünyas?nda seni de görür, de?i?ik tariflerini yapar?z.

  Ve tabii son olarak da bu güzel etkinlik fikrini geli?tiren, ayarlayan ve bizleri en iyi ?ekilde a??rlayan Sevgili Yasemin ve Maggi‘ye sonsuz te?ekkürler…

   Rasmus Sandin Womens Jersey Martin Brodeur Jersey