• Peynirli Gül Poğaça

  Tarih: 28 Ekim 2011 Cuma | Katagori: Hamur işleri | Etiket:

  Bir po?açan?n kapat?lma ?ekli kaç tane olabilir ki; ikiye katlar?z, tam üst k?s?mda kapar?z veya kenarlar? alt k?s?ma do?ru büzerek yuvarlat?r?z. Dolay?s?l?kla biz han?mlar po?aça ?eklinde biraz k?s?rdöngüye girmi? hissedebiliriz kendimizi. Böyle de de?i?ik ?ekilli po?açalar? gördü?ümüzde de pek bir ho?umuza gidiyor, hemen yap?veriyoruz 🙂 Yiyenler de çok be?eniyorlar, eee daha ne isteriz ki yapan memnun, yiyen memnun 🙂

   Malzemeler:
  – 1 adet yumurta
  – 1 su barda?? yo?urt
  – 125 gr. tereya? (oda s?cakl???nda)
  – yar?m çay barda?? s?v? ya?
  – 1 adet kabartma tozu
  – 3 su barda?? kepekli un
  – 1 su barda?? normal un
  – 1 tatl? ka???? tuz
  – 1 kase beyaz peynir
  Yap?l???: Yumurtan?n sar?s?, po?açalar?n üzerine sürülmek için ayr?larak ayr? bir kaba konulur. ?ç malzemesi haricindeki di?er tüm malzemeler (yumurtan?n beyaz? da dahil) kar??t?r?larak yumu?ak, ele yap??mayan bir hamur elde edene dek yo?rulur. Hamurdan mandalina büyüklü?ünde parçalar kopar?larak fincan taba?? büyüklü?ünde aç?l?r. Aç?lan her bir parçan?n üzerine, merkezde 2 cm. kalacak ?ekilde ???nsal olarak 6 çizik at?l?r. Merkezde kesilmeyen alana peynirli harçtan konularak kar??l?kl? parçalar birbirleri üzerine kapat?l?r. Yumurtan?n sar?s? f?rça yard?m?yla po?açalar?n üzerine sürülür. 170 dereceye ayarl? f?r?nda 20-25 dakika pi?irilir.

   Herman Edwards Authentic Jersey Jason Grilli Authentic Jersey