• Portakal Reçeli

  Tarih: 03 Mart 2014 Pazartesi | Katagori: Reçeller | Etiket: ,,

  portakal_receli

  ?imdi, portakal zaman? bitmeden, içleri bo?almadan, iri, mis kokulu, sulu portakallardan reçel yapma zaman?d?r. Reçeli yapt?ktan sonra dolab?n karanl?k kö?elerine at?p 2-3 ay unutuyorum. Sonra yaz geldi?inde  özlem gideriyoruz portakalla, nas?l iyi gidiyor anlatamam. Ben portakal reçeli yapt???m zaman sadece kabuklar?n? de?il, içini de kullan?yorum, çok güzel, lezzetli oluyor. Üstelik rendelenen d?? kabuklar? da atmak yok, onlar? da az?c?k ?ekerle ovalay?p po?ete koyuyorum, sonra do?ruu derin dondurucuya. Keklerinize, kurabiyelerinize kullan?n, yaz?n en portakal bulamad???n?z zamanlarda. Sevgi ile kal?n, portakal kokulu mutfaklarda 🙂

  Malzemeler:

  – 1 kg. portakal

  – 1,5 kg. toz ?eker

  – 1 su barda?? su

  – 1 çay ka???? tereya??

  – yar?m limonun suyu

  Yap?l???: Portakallar?n turuncu olan d??? gidecek ?ekilde rendelenir. (Beyaz k?sma çok fazla girmeden) Derince bir tencereye, rendelenmi? portakallar bütün halde konularak üzerini geçecek kadar su eklenir ve kaynamaya b?rak?l?r. Portakallar, üzerine çatal bat?rd???n?zda kolayca delinene kadar ha?lan?r. Ha?lanm?? portakallar?n suyu süzülerek kenara al?n?r, ha?lama suyu da dökülür. Portakallar hafif ?l?nd???nda parmak bo?umu büyüklü?ünde do?ran?r. Daha önce portakallar? kaynatt???m?z ayn? tencereye su ve toz ?eker konularak oca?a konur. ?eker tamamen eridi?inde kesti?imiz portakal parçalar? da ilave edilir ve oca??n alt? k?s?l?r. Üstü aç?k olarak k?s?k ate?te kaynamaya b?rak?lan reçel, bir taba?a damlatt???n?zda damlac?klar yay?lmay?p top top kalana dek pi?irilir. Reçeliniz k?vam almaya ba?lad???nda tereya?? ve limon suyu ilave edilerek 4-5 dakika daha kaynat?l?r ve ate?ten al?n?r. Il?nd?ktan sonra kavanozlara al?narak saklan?r.

   John Sullivan Jersey Adam Oates Authentic Jersey