• Redmond Multicooker ile Pizza Yapımı

  Tarih: 10 Kasım 2014 Pazartesi | Katagori: Hamur işleri | Etiket: ,,,,

  redmond1

  Redmond Multicooker ile yapt???m?z etkinlikten daha önce sizlere bahsetmi?tim, bu kez de etkinlikte pi?irdi?imiz pizzay? anlatmak istiyorum müsadenizle. Workshopta benim pay?ma pizza dü?mü?tü ya hani, iyi ki de dü?mü? dedim sonralar?. Çünkü mayal? hamurlar her zaman gözümde büyümü?tür. Hem mayalanma süresinin uzun olmas?, hem de mayalamak için suyun veya sütün s?cakl???n?n tututurulmas? çok zor gelir bana. Redmond Multicooker bu sorunu, sorun olmaktan ç?karm?? i?te 🙂 Gelin bir tarife göz at?n, nas?l kolay oldu?unu kendiniz görün…

  redmond2
  Malzemeler:

  – 1 tatl? ka???? ya? maya
  – 1 tatl? ka???? toz ?eker
  – 1 su barda?? ?l?k su
  – ald??? kadar un (yakla??k 3-4 su barda??)
  – 1 su barda?? rendelenmi? ka?ar peyniri
  – 1 yemek ka???? salça
  – 3 yemek ka???? zeytinya??
  – iste?e göre mantar, sucuk, k?rm?z? biber, m?s?r, siyah veya ye?il zeytin
  – tuz

  redmond3

  Yap?l???: Maya bir yo?urma kab?na al?narak üzerine toz ?eker ve ?l?k su ilave edilerek ovu?turularak eritilir. Un yava? yava? eklenerek, ele yap??mayan yumu?ak bir hamur elde edilir. Redmond Multicooker’?n iç haznesi hafif ya?lanarak “Yo?urt Program?” seçilir ve süresi 30 dakikaya ayarlanarak kapa?? kapat?l?r. (En sevdi?im özelliklerinden biri bu oldu, 30 dakika sonunda hamur iki kat?na ula?m??t?)

  redmond4

  Sürenin sonunda “Cancel Tu?u”na bas?larak hamur hazneden ç?kar?l?r ve iki e?it parçaya bölünür. Hamur haznenin boyutunda aç?larak üzerine zeytinya?? ile seyreltilmi? salça sürülür. Onun üzerine de ka?ar peynirinin dörtte biri ve arzu edilen pizza üst malzemelerinin yar?s? serpi?tirilir. “Bake Program?” seçilir ve süresi 40 dakikaya ayarlanarak kapa?? kapat?l?r. Çal??ma modu bitince pizza içerisinden ç?kar?l?r ve ikinci hamura da ayn? i?lem uygulan?r.

  redmond5

  E?er hamurlardan birini daha kal?n tutarsan?z, kal?n tabanl? veya ince tabanl? pizza seçene?iniz de olabilir. Ben kal?n tabanl? pizza severim, en çok da ondan yedim 🙂

   Lee Roy Selmon Authentic Jersey Jason Croom Jersey