• Tartı Nedir?

  Tarih: 16 Ocak 2008 Çarşamba | Katagori: Aperatifler, Soslar | Etiket: ,

  tarti1

  Yaz?m?n ba?lang?c?n? “tart? nedir?” diye açt?m, ama kuvvetle muhtemel bunun ne oldu?unu bilmiyorsunuzdur. Yukar?daki resimler de tart?n?n 3 halini gösteriyor. Daha önce bir Arnavut k?z? oldu?umu yazm??t?m, ama anne taraf?ndan da ?zmirli say?l?r?m. Zaman zaman biz ?zmir Menemen’e gideriz, bazen de oradan bize misafirler gelir ve her gidi?-geli?lerde torbalarda ?u bizim tart? ba? kö?eyi al?r. Nedir bu tart?? Asl?n?n “tortu” oldu?undan ?üphelendi?im ?u muazzam kahvalt?l?k, taze sa??lan sütten al?nan ya?l? kayma??n, ate?te içindeki suyu çekene kadar kavrulmas?ndan elde edilir. Bunu ben mi yapt?m? Tabiki hay?r, çünkü mand?ram yok:)Ama Menemen d???nda da bu güzel yiyece?i bilen yok. Bir keresinde kuzenim bizde tart? yiyip te çok be?enmi?, bir yolu dü?üp te bütün ?zmir de tart? aram??, ama çabalar? sonuçsuz kalm??t?. Yengemin kendi elleriyle yap?p da getirdi?i tart?n?n tarifini de hemen ald?m, mand?radan kaymak bulma ?ans?n?z varsa deneyebilirsiniz 🙂

  tarti2

  Malzemeler:

  – 2 kg. taze inek sütü kayma??
  – 1-2 yemek ka???? tuz

  Yap?l???: 2 kg. taze süttün üzerinden al?nm?? kaymak, tuzu da en ba??ndan ilave edilerek bir tencere içerisinde orta ate?te suyunu çekene kadar (yakla??k 2 saat) pi?irilir. Bu zamana kadar zaman zaman kar??t?r?lmas? yeterlidir. ?yice suyunu çekip, art?k tane tane görünüm almaya ba?lad??? andan itibaren, sürekli ba??nda bulunarak, k?s?k ate?te 1 saat kadar daha kavrulur. 2 kg. kaymaktan yar?m kilo kadar tart? ç?k?yor.

  tarti3

  Donuk haldeyken terya??na benzer bir görüntüsü vard?r, çözdürmek için asla ate? üzerine konulmaz, su dolu bir kapta veya çaydanl???n üzerine oturtarak buhar?yla çözdürmek gerekir. Aksi halde hemen dip tutup, yanar. Zahmetli, ama bir o kadar da lezzet doludur.

  Yapanlar?n ellerine, kollar?na sa?l?k, yiyenlere ?ifa olsun… Billy Price Womens Jersey James Van Riemsdyk Jersey