• Tavcam İle Camın Büyülü Dünyasından Baktık

  Tarih: 29 Ocak 2014 Çarşamba | Katagori: Etkinlikler | Etiket: ,,,,,

  tavcam1

  Cam?n hepimizin hayat?ndaki önemi büyük; yemekte, saklamada, ayd?nlanmada, seyirde, süste-püste hep cam kullan?yoruz. I??lt?s? ile bizleri büyülüyor, hijyeni ile sa?l???m?z? koruyor. Hergün göre göre art?k kan?ksad???m cama, Tavcam’da kat?ld???m atölye çal??mas?ndan sonra daha derin bir sayg? ile yakla??yorum. ?ansl? bir blogger olarak görüyorum kendimi, sadece yemek konulu de?il, hayat?m?z?n tam içinden geçeni yakalayan çal??malara da davet ediliyorum 🙂

  tavcam5

  Bu kez biz Tavsiye Melekleri olarak gezdik, cam?n büyülü dünyad?ndan bakt?k, ate?te açan camdan güzeller gördük ve hatta yapt?k 🙂 Tavsiye Melekleri bu aralar çok yo?un, sürekli geziyor, deniyor, görüyorlar, siz daha melek olmad?ysan?z acele edin bence…

  tavcam3

  Gelelim Tavcam’a… Bir firma dü?ünün; durmadan yeni ne yapabilirim diye dü?ünen, akl?na geleni nas?l yapabilirim diye gerçekle?tirmeye çal??an, gece-gündüz atölyedeki f?r?n? hiç sönmeden yanan, sürekli üreten ve üreten. Böyle bir firman?n el eme?i ürünlerinin de ne kadar farkl? ve güzel olaca??n? tahmin edersiniz herhalde..

  tavcam4

  Hiç sönmeyen 1200-1500 derece bir f?r?n?n önünde çal??t???n?z? hayal edin ve onda eritti?iniz cam? üfleyerek, sallayarak, bükerek ?ekil verdi?inizi. Öylesine zor i? ki, ekme?ini ate?ten ç?karmak diye bir kavram geli?ti bende. Çal??t???m?z 2 saatte ter içerisinde, yüzlerimiz k?pk?rm?z?, ama gönlümüz heyecan içerisinde söylenenleri harfiyen yerine getirmeye çal??t?k 🙂 SonGünün sonunda atölye çal??mam?z, kendi ad?ma konu?ay?m beni çok memnun etti, hepimiz birer ?ahaser ortaya ç?karmay? ba?ard?k 🙂

  tavcam

  Akl?ma geldikçe hala gülümseyerek hat?rlayaca??m bu güzel etkinli?i düzenleyen Tavsiye Evi’ne, bizleri çok güzel a??rlayan, naz?m?z? çeken, birbinden güzel hediyelerle gönlümüzü alan Tavcam’a çok te?ekkürler… Roger Clemens Womens Jersey Lavonte David Authentic Jersey