• Tefal Smart Activflow İle Topaklanmaya Artık Son

  Tarih: 06 Haziran 2014 Cuma | Katagori: Etkinlikler | Etiket: ,,

  Tefal_ActivFlow_B?çak1[1]

  Biz han?mlar?n zaman?n?n büyük bir bölümü mutfakta geçmekte, bunda herkes hemfikir herhalde. O yüzden art?k yemek yaparken hangi yemek daha pratikse ona elim gidiyor, tabii bu süreyi k?saltaca??n? vaad eden ne yenilik varsa, onu da denemeden duram?yorum. Böyle bir deneme için geçti?imiz günlerde MSA’da Tefal’in yeni ürünü “Smart Activflow” workshopuna kat?ld?m.

  Activflowun en yeni özelli?i 2’si düz, 2’si kavisli 4 b?ça?? ile daha “Gerçek bir topak parçalay?c?” özelli?ini ön plana ç?karmas?. 4 b?ça?? sayesinde blenderi kullan?rken s?v?lar?n s?çrama özelli?i de minimum seviyeye inmi?. Bir di?er özelli?i de di?er blenderlere göre çok daha sessiz çal??mas?. (Art?k sabah kimse kalkmadan önce kalkarak rahatl?kla misafir haz?rl?klar?m? yapabilece?im 🙂

  Workshopta yapt?klar?m?za gelince;

  Tefal_ActivFlow_B?çak2[1]

  – Dondurulmu? ve Kuru Meyveli Pembe Smoothie

  Tefal_ActivFlow_B?çak3[1]

  – Peynirli K?t?r Ekmek ?le Közlenmi? Domates Çorbas?

  Tefal_ActivFlow_B?çak4[1]

  – Köz Patl?canl? Patates Püresi Üzerinde Mantar Soslu Dana Antrikot

  Tefal_ActivFlow_B?çak5[1]

  Etkinlikde dört çe?it yapaca??z diye ko?turup durduk, ama bu h?za da ancak Tefal Activflow ile yeti?ilebilirdi zaten 🙂 Bu keyifli etkinlik için Leo PR ve tabii Tefal‘e te?ekkürler…

   Chris Chelios Jersey Jakub Voracek Womens Jersey