• Tikveşli İle #ençoközlediğim Buluşması

  Tarih: 25 Mart 2014 Salı | Katagori: Etkinlikler | Etiket: ,,,,

  tikvesli1

  Tikve?li’nin davetlisi olarak, markan?n bir kar amac? gütmeden sosyal medya için haz?rlad??? çok ho? bir videoyu izlemek üzere bir yemekte bir araya geldik. Tamam? han?mlardan olu?an genç ve dinamik Tikve?li ekibi o kadar samimi idi ki, bu bulu?may? etkinlik olarak s?n?rland?rmak bu ekibe haks?zl?k olur 🙂

  tikvesli2

  1943 y?l?ndan beri geleneksel yöntemlerle üretilen Tikve?li, bizi biz yapan de?erlerimizi, geleneklerimizi, giderek azalmaya ba?layan ailece bir araya geldi?imiz sofralar?n keyfini hat?rlatmak ve tüm bunlar? özleyen herkes için çok ho? ve e?lenceli bir klip haz?rlam??.

  Ailelerinden uzakta ya?ayan Can, Alara ve U?ur’dan memleketlerine ve en çok özlediklerine dair bir klip yapmalar? istenmi?. Onlar “Memleket özlemine derman” bu klibi çeke dursun, Tikve?li annelerini de taa oralara kadar götürerek sürpriz yapm??. Klibin sonunu bu yüzden bulan?k görebilirsiniz, çünkü gözünüzün ya?araca??ndan eminim. Allah kimseyi kimseye hasret b?rakmas?n…

  https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Jbl9M9rFjys

  Nas?l klibi siz de be?endiniz de?il mi? 🙂

  tikvesli3

  Sanki kendi arkada?lar?mla samimi bir yemekteymi?im gibi hissettiren Medyaevi PR ve Tikve?li’nin sempatik ekibine çok te?ekkürler… Justin Abdelkader USA Authentic Jersey Oakland Raiders Jersey