• TRT Okul Anne Çocuk Programı Konuğuydum…

  Tarih: 20 Haziran 2011 Pazartesi | Katagori: Etkinlikler, Hayata dair | Etiket:

  Herkes için baz? kilometre ta?lar? vard?r; “?unu da yaparsam tamamd?r art?k” dedi?imiz. 13 Haziran’da canl? olarak yay?nlanan TRT Okul Anne Çocuk Program?’nda hobi kö?esine konuk olmak üzere davet ald???mda benim için böyle bir kilometre ta?? da geride kalm?? oldu 🙂 Bir yemek blogger? için bir televizyon program?na yemek yapmak üzere ça?r?lmas?ndan güzel ne olabilir ki 🙂

  Program?n konsepti anne ve çocuk oldu?u için çekime büyük k?z?m Sena ile kat?ld?m. Program ba?layana kadar a??r? heyecan yapt???m?z, hatta son 5’ten geriye sayarken Sena’n?n “anne, burada ne i?imiz var bizim?” demesine ra?men, canl? yay?n ak??? sürerken sanki mutfa??m?zdaym?? gibi sakin sakin çal??t???m?z bir çekim oldu.

  Yay?n süresince stüdyoya kadar gelip heyecan?ma ortak olan, neredeyse her an? görüntüleyen ve bana destek olan Sevgili Tümay ve Sevil’e de ayr?ca te?ekkür ediyorum 🙂

  – 90 dakikal?k programda; porsiyonluk köstebek pasta ile start verdik,

  Kuskus salatas? ile devam ettik,

  – vee limonata ile sonland?rd?k diyece?im ama, limonata gördü?ünüz bu ?ekilde süzülmemi? olarak kald?, yeti?tiremedim 🙂 2 saat spot ???klar? alt?nda kalan limonlar kay?? gibi olduklar?ndan 5 adet limonu rendelemem yakla??k 20 dakikam? ald? 🙂 Ama olsun program?n hemen bitiminde kameralar kapan?r kapanmaz, limonatam?z? da süzüp be?enilere sunduk. Sonuç; yapt???m?z her?ey 5 dakika içinde tükendi, yiyenler afiyet olsun :)) Mikkel Boedker Authentic Jersey Tug McGraw Jersey