• Ümit Ünal Tasarımlı Yudum Özel Üretim Zeytinyağı

  Tarih: 04 Şubat 2013 Pazartesi | Katagori: Etkinlikler | Etiket: ,,,

  yudum1

  Geçen hafta ya?murlu, ama huzurlu bir günde, hayret çok sakin bir trafikte, üstelik nostaljik bir tünel gezisi yaparak çok ho? bir etkinli?e kat?ld?m 🙂 27 y?ld?r ayçiçek ya?? ile mutfaklar?m?zda a??rlad???m?z Yudum, bu kez tecrübesini s?zma zeytinya?? üretiminde kullanm??. Ayval?k zeytinlerinin, hiçbir i?lemden geçirilmeden  so?uk su ile pres edilmesi ile elde edilen Yudum Özel Üretim Zeytinya??, hafif ve yumu?ak lezzeti ile a?z?m?z?n pas?n? sildi 🙂

  yudum2

  “Yeme?ine gençlik kat” slogan? ile yola ç?kan Yudum Zeytinya??, ünlü moda tasar?mc?s? Ümit Ünal’?n tasarlad??? özel ?i?esinde tüketici ile bulu?mu?. Keramik ve cam?n mükemmel uyumunu, olas? en ince a??zl?k formu ile birle?tiren Ünal, zeytinya??na farkl? bir estetik kazand?rm?? bence. Baz? ?i?eler vard?r, içindeki bitse bile, kesinlikle atmaya k?y?lmaz, doldurulup tekrar ve tekrar kullan?l?r, i?te yeni Yudum Zeytinya??’n?n ?i?esi böyle ?i?elerden 🙂

  yudum3

  11 Leblon’da gerçekle?tirilen tan?t?mda tüm aç?k büfe tabii ki Yudum Zeytinya?? ile yap?lm?? zeytinya?l? çe?itleri ile donat?lm??t?. Hepsi birbirinden mükemmel lezzetlerin aras?nda; uzun zamand?r tad?n? merak etti?im vi?neli yaprak sarmas?, portakall? yer elmas? ve kuru domates salatas? gönlümü fethetti 🙂

  yudum4

  Zeytinya?? özel üretim dedim ya, ?imdilik sadece 1000 adet üretilmi?.  Her bir ?i?enin üzerindeki numaralar da bu s?ray? ifade ediyor. Yani 1000 adet ?i?enin 287’ncisi bende mevcut 🙂 Nereden alabilirim diye merak edenlere; yak?n zamanda seçkin marketlerde  de yerini alacakm??.

  Böylesi güzel bir gün ve lezzet için Yudum’a te?ekkürler…

   Ryan Switzer Authentic Jersey Demarcus Lawrence Jersey