• Yine Bir Mim, Yeni Bir Mim :)

  Tarih: 01 Nisan 2009 Çarşamba | Katagori: Hayatı Kolaylaştıranlar | Etiket:

  Mimlere tam gaz devam! Sevgili Pretty Cool beni mimlemi?, konusu; kulland?klar?n?n hepsi senin olsun, bana en çok kulland???n 9 parçadan haber ver. (Neden 9 bilmiyorum vallahi 🙂 Hepsinin resmini çekene kadar biraz zaman geçti, ama toparlad?m i?te. Sevgili Pretty Cool, hat?rland???m için çok te?ekkür ediyorum sana…

  – En çok kulland???m e?ya olarak arabam? ilk s?raya yerle?tirebilirim san?r?m. Onsuz ne yapard?m bilmiyorum, araba bir insan?n en büyük özgürlü?üdür diyebilirim.

  – ?kinci s?raya da foto?raf makinam? yerle?tiriyorum. Yak?nda estetik ameliyatla sa? elime monte ettirmeyi dü?ünüyorum desem, kullanma s?kl???n? anlayabilirsiniz herhalde 🙂

  – Bir insan?n hem saç? uzun, hem de çok s?k?nt?l? olursa ne olur? Bütün gün kafas?nda toka ile dola??r. En sevdi?im, en pratik, rahat ve en çok kulland???m da bu toka i?te.

  – Gece gündüz hiç kula??mdan ç?karmad???m küpelerim. (Anneci?imin hediyesi, yazamadan da duramad?m 🙂

  – Her sabah sürmeden d??ar? ç?kmad???m nemlendiricim. (Lancome Resolution Rides)

  – Çok sevdi?im, ama yo?un bir kokusu oldu?undan sadece bir p?sst s?kt???m parfümüm. (Christian Dior Poison)

  – ?imdi bu krem de neyin nesi diye dü?ünebilirsiniz. Bu benim mucize olarak adland?rd???m kremim. Krem, Bulgaristan mal?, Türkçeye “Sa?l?k Kremi” olarak çevirebilece?imiz, yo?un-ya?l? k?vaml? bir krem. ?lk kez 10 y?l önce büyük k?z?m bebekken pi?ik oldu?unda tavsiye üzerine ald???m, sonras?nda da hem çantamda, hem de etajerimde sürekli bulunan bu kremi yan??a, kesi?e, pi?i?e, mantara, k?saca her yere kullan?yoruz. (Neredeyse kelli?e bile çare olacakm?? hani 🙂 San?r?m deriyi çabuk iyile?tirme, yenileme özelli?i var.

  – Kahveyi çok seviyorum, ancak cezvede yapmak çok zor geliyordu. Karde?im elektrikli kahve makinas? hediye edince akl?ma her esti?inde kahve içme imkan?m?z oldu. Çok büyük rahatl?km??… (Hisar Elektrikli Kahve Makinas?)

  – Son olarak en çok kulland?klar?m?n aras?na kal?p kutusunu da eklemek istiyorum. Kafam? bo?altmak istedi?imde aç?yorum kutuyu (söylemiyorum kötüyü) , seçiyorum bir tanesini, sonra kurabiye yap?yorum, rahatl?yorum…

  Benim s?k kulland?klar?m bunlar, pekiyi siz söyleyin bakal?m Pelin&Pelin sizlerin en çok kulland???n?z e?yalar?n?z nelerdir? Martin Kaut Womens Jersey D.J. Fluker Authentic Jersey